turkuaz

Turkuaz Kart

YABANCILARIN TURKUAZ KART SAHİBİ OLMA HAKKININ ELDE EDİLMESİ: Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyim, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisine göre başvurusu uygun görülen yabancılara ilk üç yılı geçiş süresi olmak […]

Start typing and press Enter to search