başvuru

İkamet Oturum İzni Başvuruları

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır. […]

Vize Başvuru Tercüme Hizmeti

Vize Başvuru Tercüme Hizmeti Vize başvuru belgelerinizin her dilde çevirisi için çevrimiçi fiyat talebinde bulunabilirsiniz. Vize başvurusu için tercüme hizmetini her dilde mümkün kılan Birleşik Profesyonel Yeminli Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri ile, akademik, hukuki gibi belgelerin yanında, […]

Start typing and press Enter to search