Yüksek Öğretim Kurulu Denklik Belgesi Takip İşlemleri

Yüksek Öğretim Kurulu Denklik Belgesi Takip İşlemleri

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) DENKLİK BELGESİ TAKİP İŞLEMLERİ

YÖK Denklik Süreçleri

YÖK Diploma Denklik süreçlerine dair aklınıza takılan tüm sorulara bizimle iletişime geçerek yanıt bulabilirsiniz.

YÖK Denklik işlemi, YÖK tarafından tanınan yurt dışı eğitim kurumlarından alınan diplomaların, ülkemizdeki eğitim kurumlarınca verilen diplomalara  eşdeğerliği tespiti anlamına gelir.

Diploma Denklik Belgesi ise denkliği talep edilen diplomanın ülkemizde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösteren belgedir.

ADIM ADIM DENKLİK SÜREÇLERİ

Başlatmak istediğiniz diploma denklik sürecine ait farklı aşamalar ve sizden talep edilen çeşitli belgeler mevcuttur. Bu süreçler şu şekilde özetlenebilir:

1.Başvuru

Söz konusu aşamalardan ilkini başvuru adımı oluşturur. Bunun için e-Devlet ya da YÖK-Denklik web sayfası üzerinden ön başvuruda bulunabilirsiniz. Yaptığınız ön başvurunun ardından başvuru evraklarını temin ederek bunları, şahsen Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ulaştırmanız gerekir.

Ankara’ya gitmeye vaktiniz mi yok? Birleşik Profesyonel Yeminli Tercüme Danışmanlık Hizmetleri, çeyrek asırlık tecrübe ve bilgi birikimi ile YÖK Denklik Başvurularınızın Takip İşlemlerini sizin adınıza takip etmektedir. Firmamıza YÖK Denklik Başvurularınızın Takip İşlemleri için Vekalet vermeniz yeterlidir.

Denklik İçin Gerekli Evraklar (T.C Vatandaşları İçin)

Denklik için gerekli evraklar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 1. İmzalı başvuru formu.
 2. Diplomanın aslı ya da noter onaylı sureti.
 3. Denkliği istenen diplomanın ya da mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi.
 4. Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresine ait transkriptin aslı.
 5. Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresine ait transkriptin noter onaylı suretive noter onaylı tercümesi.
 6. AB’ye üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki aslı ve Diploma Eki’nin noter onaylı tercümesi.
 7. Mezun olunan eğitim kurumuna, diğer bir eğitim kurumundan aktarılan dersler varsa bu derslere ait transkriptin aslı ve noter onaylı tercümesi.
 8. Diploma sahibine ait pasaportun aslı ve doldurulmuş pasaport bilgi formu.
 9. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunda bulunan yurt dışı üniversitelerinde öğrenim görenler için üniversite yerleştirme sonuç belgesi.
 10. Noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış bütün suretlerin fotokopisi.
 11. Denklik başvurusu kapsamında temin edilen evrakların A4 fotokopisi.
 12. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 13. Yüksek Lisans denklik işlemleri için tez kapak ve tez özetinin de çevirisi talep edilmektedir.

Denklik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler (Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin)

Denklik için gerekli belgeler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 1. Denkliği istenen diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi.
 2. Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresine ait transkriptin aslı.
 3. Denkliği istenen diplomanın kapsadığı öğrenim süresine ait transkriptin noter onaylısureti ve noter onaylı tercümesi.
 4. Mezun olunan kurumuna diğer bir yükseköğretim kurumundan aktarılan dersler varsa bu derslere aittranskriptin aslı ve noter onaylı tercümesi.
 5. Yabancı uyruklu olup Türk Vatandaşlığına geçenler için iki ismin de aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge.
 6. Noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanan suretlerin fotokopisi.
 7. Denklik bavurusu kapsamında temin edilen evrakların A4 fotokopisi.
 8. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 9. Aşağıdaki belgelerden biri;
  • Türkiye’de üç aydan fazla ikamet izni bulunan ve çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaatını yapmış olan kişilerden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen denklik belgesi talebi.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunanların başvuru belgeleri.
  • Bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı sıfatıyla ders vermekte olanların vize edilerek onaylanmış sözleşmeleri.
  • Kamu kurum ve kuruluşları, devlet ve vakıf üniversiteleri ile TÜBİTAK kontrolünde gerçekleştirilen ya da desteklenen Ar-Ge projelerinde araştırmacı olarak çalışanların belgesi.
 10. Tez kapak ve tez özetinin tercümesi de Yüksek Lisans denklik işlemleri için talep edilmektedir.

Hazırlanan dosya Denklik Bilgi Yönetim Sistemi’ne (DBYS) kaydedilerek başvuruyu yapan kişinin süreçle ilgili yapılan işlemleri takip edebilmesine olanak tanınır. Başvuru yapacağını evrak durumuna göre tez ve kapak özetinin de çevirisi talep edilebilmektedir.

2.Ön İnceleme

Başvuru sahibinin sunduğu diplomanın gerçekliğinin teyidi için ilgili kurumlarla karşılıklı olarak diploma teyit işlemleri yürütülür. Onaylı teyit belgesinin gelmesi beklenir. Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak ve gerekli veriler tedarik edilerek, kişinin öğrenim süresince yurt dışında kalış süresi hesaplanır.

3.Dosya İnceleme İşlemleri

Başvuru dosyasının içeriği ele alınarak incelenir. Bu süreçte Bilim Alanı Danışma Komisyonu’ndan ya da ülkemizde faaliyet gösteren bir yükseköğretim kurumundan akademik görüş talep edilebilir. Bu safhada evraklarda herhangi bir eksiklik tespit edilirse başvuru sahibinden söz konusu eksik evrakı tamamlaması istenir. Bu konuda bildirimde bulunulur.

4.Kurul İşlemleri

Yapılan incelemeler neticesinde komisyon raporu hazırlanarak bu rapor YÖK’e bağlı Tanıma ve denklik Komisyonu’na sunulur. Tanıma ve Denklik Komisyonu yaptığı değerlendirme sonucunda nihai görüşünü bildirir.

5.Sonuç

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tüm veri ve değerlendirmeler ışığında başvuruya dair nihai sonuca varır.

Start typing and press Enter to search