Çalışma İzni

Çalışma İzni

Çalışma izni ile Ev Hizmetleri görevinde çalışacak olan yabancı uyruklu kişiler için işveren maliyetleri oldukça önemsenmektedir. Çalışacak olan yabancı uyruklu personeller genellikle döviz üzerinden ücret talep etmektedirler. Günümüz şartlarında sürekli değişkenlik gösteren döviz kurları nedeniyle işverenler, oldukça maliyetli ve zor bir durumda kalmaktadır.

Çalışma izni almak için ne gerekli?

İlk olarak ev hizmetleri görevinde çalıştırmak istediğiniz yabancı personel için bakanlığın belirlediği kriterleri sağlamanız gerekmektedir. Hem yabancı hemde işveren için oluşan bu kriterleri sağlanması durumunda çalışma izni alınabilir. Bu kriterleri kısaca sıralandırmak gerekirse;

 • Yabancı Türkiye’de bulunuyorsa geçerli süreli bir ikamet iznine sahip olması
 • Yabancının herhangi bir adli sicil kaydı bulunmaması
 • Yabancının çalışacağı görevin belirtlilen kriterlere uygun olması (Yaşlı Bakımı, Hasta Bakımı, Çocuk Bakımı)
 • İşverenin yabancıyı çalıştıracağı görevi sağlayabilmesi (65 yaş üstü yaşlı, Bakıma muhtaç hasta, 15 yaş altı çocuk)
 • İşverenin ödeyeceği ücreti belgelendirmesi
 • İşverenin yabancıyı çalıştırmak üzere belirlediği ücretin üzerinden SGK ödemesini yapması

Yabancı eğer Türkiye’de Turistik vize ile veya kaçak yollardan bulunuyorsa çalışma izni alınamaz. Bu durumda yabancı geçerli süreli (en az 6 ay) ikamet izni alarak çalışma iznine başvurabilir veya ülkesine dönerek yurtdışı başvuru işlemleri ile çalışma izni alabilir.

Kolaylıklar Neler ?

Tüm kriterler sağlanması durumunda, işverenin ödemek zorunda olduğu ücret brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Türk lirası olarak belirlenen bu ücret üzerinden SGK ödemesi yapan işveren, yabancıya döviz olarak ücret ödemesini yapması gerekmemektedir. Çalıştırmak istediği yabancıyı Türk Personel gibi en az asgari ücret üzerinden çalıştırabilir. İlk defa Türkiye’de çalışacak olan yabancılar için teşvik programları uygulanmakta olup bunların arasında en önemlisi SGK’nın belirlediği ilk 2 yıl geçerli olacak şekilde sigorta ödemesinin yarısı şeklindedir. Kısaca örnek vermek gerekirse; asgari ücret üzerinden anlaştığı personele, asgari ücret üzerinden sigorta ödemesi yapması gereken işveren, Türk personele sigorta priminin tamamını öderken yabancı personele ilk 2 yıl sigorta priminin yarısını ödeyebilecektir. Bu konuda yabancı personel çalıştırmak işveren için daha cazip olabilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken Yabancı Türkiye’de ilk defa çalışmasıdır.

Neden Yabancı Personel?

Ev hizmetleri görevinde yabancı çalıştırmak isteyen işverenler, yardımcılarını genellikle Türk personellerin gündelikçi olarak çalışması ve devamlılığı bulunmamasından dolayı tercih etmemektedir. Yabancı personelin sağladığı imkanlar doğrultusunda çalışma izni alınan yabancının tüm iptal hakları işverenlerinin elindedir. Bu konuda yabancının, işverenine olumsuz bir durum yaratması durumunda işvereni çalışma iznini iptal edebilir. Çalışma izni iptal olan yabancı ülkeyi terketmek zorunda kaldığı için daha disiplinli ve hoşgörülü davranmak zorundadır. Yabancının bildiği diller sayesinde çocuk bakımdaki pozisyonunda katkı sağlaması düşülmektedir.

Soru – Not: Yabancının çalıştığı yer oturma iznini iptal edebilir mi ?

Oturma iznini işveren iptal edemez. Resmi olarak çalışma izni alınmış işe çalışma izni iptal edildiğinde çalışma izni yerine geçen oturma izni de iptal olmuş olur.

Profesyonel Destek

Ev hizmetleri için sizde yabancı çalıştırmak istiyorsanız çalışma izni ve tüm konulara hakim uzman danışmanlarımızdan yardım alabilir, detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Yürürlükte olan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince, çalışma muafiyeti dışında kalan yabancı uyruklular çalışma izni almak suretiyle çalışabilirler. Yabancı uyruklu öğretmenlerin çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı’na tabi olarak çalışacak yabancı uyruklu öğretmenlerin ön izin belgesi alması gerekmektedir. Ön izin belgesi alındıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na izin almak üzere başvuru yapılır. Türkiye’de yabancı öğretmen yada öğretim görevlisi olarak çalışma izni almanız için gerekli bu işlemleri, proje danışmanlarımız sizler için titizlikle takip edecektir.

Yabancı öğretmenin çalışma izni başvurusu öğretmenin çalışacağı öğretim kurumunun Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olup olmadığına göre değişiklik göstermektedir. Şöyle ki, MEB’e bağlı olan özel öğretim kurumlarında çalışacak yabancı öğretmenlerin ön izin belgesi alması gerekmektedir. MEB’e tabi olmayan özel öğretim kurumlarının faaliyet gösterebilmeleri için izin belgelerini başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Öğretmenin Türkiye’de ikamet etmesi halinde başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Türkiye dışında bulunması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği aracılığıyla ( ilgili ülkenin konsolosluğu)  Birleşik Profesyonel Yeminli Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri  farkı ile en kısa sürede başvuru yapılacaktır.

Yabancı Öğretmenden İstenen Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) başvuru formu
 • Türkiye’den yapılacak başvurular için ikamet izin belgesinin fotokopisi(en az 6 ay süreli olması gerekmektedir)
 • Pasaport veya yerine geçen seyahat belgesinin fotokopisi( Belgenin Latin alfabesi ile yazılı olmadığı durumlarda noter onaylı tercümesi)
 • Diplomanın bir nüshası (Yurt dışı üniversitelerinden mezun olan yabancıların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan denklik alması gerekmektedir. Ayrıca diplomanın noter tasdikli Türkçe tercümesi)
 • Ön izin belgesi (MEB’e bağlı öğretim kurumlarında çalışacak olanlardan talep edilmektedir)

İşverenden İstenen Belgeler

 • Türkiye Ticaret Gazetesi’de kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısının yer aldığı sayfa
 • Vergi dairesi veya SMMM onaylı bilanço, kar ve zarar tablosu

YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLAR İÇİN TÜRKİYEDE ŞİRKET KURULUMU

TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU

Yabancı Sermayeli Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır. Türkiye’de Şirket Kuruluşu ve hisse devri koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlar ile aynıdır.Buna göre, uluslararası yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir. TTK; uluslararası standartları karşılayan, özel sermaye ve halka arz faaliyetlerini teşvik eden, yönetim işlemlerinde şeffaflık sağlayan ve Türkiye’nin iş ortamını AB mevzuatı ve AB’ye katılım süreci ile uyumlu hale getiren bir kurumsal yönetim yaklaşımı sunmaktadır.Türkiye gerçekleştirdiği yatırım ortamını iyileştirme reformuyla birlikte iş yapma kolaylığını esas almış ve böylece şirket kuruluşlarında yaşanan bürokrasi kaldırılmış, maliyet ve prosedürler de asgariye indirilmiştir. Bu doğrultuda, şirket kuruluşları artık sadece Ticaret Odalarında faaliyet gösteren ve “tek durak ofis” olarak tasarlanan Ticaret Sicili Müdürlüklerinde gerçekleştirilmekte ve aynı gün içinde tamamlanabilmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye’de Şirket Kuruluşu için şirket ortağının türk vatandaşı olma şartı yoktur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği Anonim şirket kurulurken yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunması gereken kişinin ikamet tezkeresi alması gerekmektedir. Limited şirket kurulurken ikamet tezkeresi alma zorunluluğu yoktur.

Türkiye’de bir yabancı şirket kurarken aşağıda yer alan listeye göre haraket edilmelidir :

 1. Tutanak ve ana sözleşmenin çevrimiçi olarak MERSİS’e gönderilmesi gerekir.
 2. Şirket belgelerinin düzenlenmesi ve noter tasdiki ile onaylanması gerekir.
 3. Potansiyel vergi numarasının alınması gerekir.
 4. Sermayenin belirli bir yüzdesinin Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılması gerekir.
 5. Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil başvurusu yapılması gerekir.
 6. Yasal defterlerin tasdikletilmesi gerekir.
 7. Ticaret Sicili Müdürlüğünün şirket kuruluş bildirisinin vergi dairesinden takip edilmesi gerekir.
 8. İmza sirkülerinin düzenlenmesi gerekir.

Arap ülkelerinin vatandaşları için Şirket ortaklarının Türkiye’de herhangi bir bankada daha önce hesap açtırmış olmaları işlemlerini hızlandıracaktır. Eğer hesap açılmadıysa daha önce şirketi kuruluşu için öncelikle sermaye blokesi öncesi pasaport ile bankalara başvurarak hesap açılması konusunda bir sorunun olup olmadığı araştırılmalıdır.

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Start typing and press Enter to search