Apostil

Apostil

VALİLİK KAYMAKAMLIK (APOSTİL NEDİR?)

Apostil (Apostille) Nedir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil‘in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Noterden edinilen, noter onayının alındığı (tasdik edildiği) resmiyet kazanan bir belgenin başka bir ülkede yasal olarak geçerliliğinin sürdürülmesini sağlayan belgedir.

Uluslararası belge dolaşımı 5 Ekim 1961 de birçok ülkenin de içinde bulunduğu Lahey Konvansiyonuna ( Sözleşmesine) bağlı olarak yasallaştırılmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma ile ülke dışına çıkacak evrakın, ülke dışında da tanınmasını sağlamak bu anlaşmaya göre evrakın apostil edilmesi şartına bağlanmıştır.

Örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş Resmi Evrakın 5 Ekim 1961 Tarihli Lahey Konvansiyonuna ( Sözleşmesine) taraf olan ülkelerde de kullanılabilir ve kabul görmüş hale gelebilmesi için Apostil Şerhinin yaptırılması gerekir.  

Apostil İşlemi Hangi Kurumlarda Yapılır?

Ülkemizde Apostil şerhi veren makamlar illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar, bazı adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları, ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı bölgelerde Adliye Encümeni yada Adalet Komisyonu Başkanlıklarına başvurulabilir. Son çıkan yönetmeliğe göre Arabistan bölgesinde olan ülkelerin çoğunun apostil işlemleri çin artık ilin yetkili valilikleri tarafından yapıldığı, kaymakamlıkların  Arapça dokümanları apostil etme yetkisinin valiliklere verildiği açıklanmıştır.

Apostil İşlemleri için Kaymakamlıktan yada Valilikten Randevu Almaya gerek yoktur. Arzu edildiği takdirde sizin adınıza Resmi Evraklarınızın Valiliklerde veya Kaymakamlıklarda Apostilinin takip işlemini yapmaktayız.

Apostil işlemleri her ülke tarafından farklı kurum yada kuruluşlar tarafından yapılabilir, bu durum (5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi). APOSTILLE. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961) sözleşmesine katılan ülkelerin kendilerinin uygun gördükleri resmi kurumlarca işleme alınır.

Apostil (Apostille) Nedir?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil‘in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Noterden edinilen, noter onayının alındığı (tasdik edildiği) resmiyet kazanan bir belgenin başka bir ülkede yasal olarak geçerliliğinin sürdürülmesini sağlayan belgedir.

Uluslararası belge dolaşımı 5 Ekim 1961 de birçok ülkenin de içinde bulunduğu Lahey Konvansiyonuna ( Sözleşmesine) bağlı olarak yasallaştırılmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma ile ülke dışına çıkacak evrakın, ülke dışında da tanınmasını sağlamak bu anlaşmaya göre evrakın apostil edilmesi şartına bağlanmıştır.

Örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş Resmi Evrakın 5 Ekim 1961 Tarihli Lahey Konvansiyonuna ( Sözleşmesine) taraf olan ülkelerde de kullanılabilir ve kabul görmüş hale gelebilmesi için Apostil Şerhinin yaptırılması gerekir.  

Apostil İşlemi Hangi Kurumlarda Yapılır?

Ülkemizde Apostil şerhi veren makamlar illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar, bazı adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları, ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı bölgelerde Adliye Encümeni yada Adalet Komisyonu Başkanlıklarına başvurulabilir. Son çıkan yönetmeliğe göre Arabistan bölgesinde olan ülkelerin çoğunun apostil işlemleri çin artık ilin yetkili valilikleri tarafından yapıldığı, kaymakamlıkların  Arapça dokümanları apostil etme yetkisinin valiliklere verildiği açıklanmıştır.

Apostil İşlemleri için Kaymakamlıktan yada Valilikten Randevu Almaya gerek yoktur. Arzu edildiği takdirde sizin adınıza Resmi Evraklarınızın Valiliklerde veya Kaymakamlıklarda Apostilinin takip işlemini yapmaktayız.

Apostil işlemleri her ülke tarafından farklı kurum yada kuruluşlar tarafından yapılabilir, bu durum (5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi). APOSTILLE. (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961) sözleşmesine katılan ülkelerin kendilerinin uygun gördükleri resmi kurumlarca işleme alınır.

Bir Apostil Belgesi Aşağıdaki Unsurlardan Oluşur

 • Apostil numarası
 • Apostili düzenleyen makam
 • Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi
 • Apostili düzenleyen yetkilinin imzası
 • Belgenin düzenlendiği ülkenin adı
 • Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı
 • Belgeyi imzalayan kişinin adı
 • Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı
 • Tasdik edildiği tarih
 • Tasdik edildiği yer

Apostil Hizmetlerimiz

 • Evlilik Cüzdanı Apostil
 • Mahkeme Evrakları Apostil
 • Aile Nüfus Kayıt Örneği Apostil
 • Denklik Belgesi Apostil
 • Diploma Transkript
 • Ehliyet Apostil
 • Evlilik Cüzdanı Apostil
 • İSO Belgesi Apostil
 • Mahkeme Evrakları Apostil
 • Nüfus Cüzdan Apostil
 • ÖSYM Belgesi Apostil
 • Pasaport Apostil
 • Sabıka Kaydı Apostil
 • Ticaret Sicil Gazetesi Apsotil
 • İmza Sirküleri Apostil
 • Vergi Levhası Apostil
 • Mahkeme Evrakları Apostil
 • V.B.

5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine Taraf Olan Ülkeler:

1- Almanya Federal Cum.
2- Amerika Birleşik Devletleri
3- Andora
4- Antigua ve Barbuda
5- Arjantin
6- Arnavutluk
7- Avusturya
8- Avustralya
9- Azerbaycan
10- Bahama Adaları
11- Barbados
12- Belçika
13- Belize
14- Beyaz Rusya (Belarus)
15- Bosna-Hersek
16- Botswana
17- Brunei
18- Bulgaristan
19- Cook İsland Adaları
20- Çek Cumhuriyeti
21- Çin Halk Cum.
22- Danimarka
23- Dominik Cum.
24- Ekvator
25- El Salvador
26- Ermenistan
27- Estonya
28- Fiji
29- Finlandiya
30- Fransa

31- Grenada
32- Güney Afrika
33- Gürcistan
34- Hırvatistan
35- Hindistan
36- Hollanda
37- Honduras
38- İngiltere
39- İrlanda
40- İspanya
41- İsrail
42- İsviçre
43- İsveç
44- İzlanda
45- İtalya
46- Japonya
47- Kıbrıs Rum Kesimi
48- Karadağ
49- Kazakistan
50- Kolombia
51- Kore Cumhuriyeti
52- Lesotho
53- Letonya
54- Liberya
55- Lehistan
56- Litvanya
57- Lüksemburg
58- Macaristan
59- Makedonya
60- Malawi

61- Malta
62- Marshal Adaları
63- Mauritus
64- Meksika
65- Monako
66- Moldovya
67- Namibia
68- Niue
69- Norveç
70- Panama
71- Polonya
72- Portekiz
73- Romanya
74- Rusya Federasyonu
75- Saint Vincent ve Granada
76- Samoa
77- San Marino
78- Santa Kitts ve Nevis
79- Santa Lucia
80- Seyşeller
81- Sırbistan
82- Slovakya
83- Suriname
84- Slovenya
85- Swaziland
86- Tonga
87- Trinidad ve Tobago
88- Türkiye
89- Ukrayna
90- Venezuella
91- Yeni Zelanda
92- Yunanistan

Önemli: Apostil işlemlerinizi Firmamız sizin adınıza takibini yapmaktadır. 

 • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİKİ NEDEN YAPILMAKTADIR?

5 Ekim 1961 tarihli Lahey Apostil Konvansiyonu’nda (Convention de la Haye) imzalanan ve Türkiye tarafından 29 Eylül 1985 tarihinde taraf olunan, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair Sözleşme’ye üye olmayan, bu nedenle apostil kullanımının mümkün olmadığı yabancı bir ülkede resmi işlemler için kullanılmak üzere, Türkiye’den alınan ve yabancı ülkenin diline tercüme ettirilen bir belgenin, gerçek ve resmi geçerliliği olduğuna dair tasdik işlemleri, ilgili ülkenin dış temsilcilikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

 Firmamız sizin adınıza Dışişleri Bakanlığı Tasdiki yapılması gereken evrakların takibini yapmakta ve sizleri zamandan ve boşa masraftan kurtarmaktadır.

 Dışişleri Tasdik Süreci:
Türkiye’de resmi geçerliliği olup, farklı bir ülkede resmi işlemler için kullanılacak belgeler; öncelikle firmamız Birleşik Profesyonel Yeminli Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri,  çeyrek asırlık çeviri ve danışmanlık hizmeti tecrübesi ile istenilen dile çevirisi yapılır, sonrasında noter tasdik işlemi, Valiliklerden APOSTİL onayı ve sonrasında Dışişleri Bakanlığında tasdiki yapılır. Nihai aşamada istenildiği takdirde Büyükelçilik / Konsolosluk tasdikleri yapılmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Tasdikli Tercüme Hizmeti, Titiz bir takip süreci gerektirmektedir.

Firmamız Resmi Evraklarınızın Yurt Dışında Geçerli Hale Gelebilmesi adına her aşamada yanınızda hizmet vermektedir.

Start typing and press Enter to search